Smukke fugle, en fryd for øjet

Rigtig mange fjerkræholdere har også lidt prydfjerkræ gående i en voliere. Med pryd fjerkræ menes der fasaner, små parkænder, Påfugle mm. Den form for fjerkræ bruges ikke så ofte som udstillings dyr da de normalt ikke er så tamme som de øvrige racer vi arbejder med. Når de udstilles er det som regl kun som pynte dyr

 Påfugle

Påfuglen(Pavo cristatus) en fasanfugl de fleste kender er en stor fugl at holde. Påfuglen lever og yngler frit i Indien og Sri Lankas store skove. Når den yngler lægger hunnen sine æg i en rede på jorden, og i reden vil der normalt være fra 4 til 8 æg. Den lever hovedsageligt af frø, men tager også gerne insekter  og frugt. Har man lyst til at holde Påfuglen, skal man have god plads og højt til loftet, det er en god flyver og den kan sagtens finde på at gå på tagryggen af huset. 

Denne smukke hvide han Påfugl er fotograferet i Australien. foto: Jonna Jakobsen
Dette smukke par er fotograferet i Danmarks Fugle ZOO

Sorthalset Svane

Den Sorthalsede Svane(Cygnus Melanocorypha) stammer fra Syd- amerika, hvor den lever i moser og lavvandede søer, spiser hovedsageligt vandplanter, alger, fiskeyngel mm. Lægger 4 - 8 æg som ruges i 36 dage. De dyr som ses her på vore bredegrader er indførte, og hvis de følger deres normale cyklus vil de begynde æglæning i januar / februar og så kommer der formodentlig ingen unger det år fordi at frosten tager æggene.

 

Denne smukke han er fotograferet i Danmarks Fugle ZOO

Australske Svaner

Eller Sorte Svaner(Cygnus Atratus) som vi kalder dem, en indført fugleart, som findes i mange pryd besætninger i Danmark, den lever i Australien som vores Nationalfugl Knopsvanen lever her, der er desværre undsluppet en del fra dyr fra de Danskel besætninger og det er som om at den Sorte Svane er ved at finde fodfæste i den Danske natur og det er iflg. Skov og Naturstyrelsen ikke godt, da man er bange for at den måske kan fordrive Knopsvanen fra dens ynglepladser. Men har man pladsen og en lille sø hvor man bor så er det en fantastisk flot fugl at have i haven   

Storken

Stork fotograferet i Tyskland foto: Henrik Morsing

Tekst følger